PRIVACYVERKLARING VAN MIJNDROOMFABRIEK

 

Om er zeker van te zijn dat ik aan de wet AVG voldoe, is dit een wat serieuzer document. Nog steeds geen kleine lettertjes, want daar hou ik niet van. Maar wel AVG proof.

MijnDroomfabriek, gevestigd aan Meuleberg 17, 5954AS, Beesel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

CONTACTGEGEVENS

www.mijndroomfabriek.com

Meuleberg 17

5954AS

Beesel

06 341 302 78

 

Rian Crins is de Functionaris Gegevensbescherming van MijnDroomfabriek.

Zij is te bereiken via rian@mijndroomfabriek.com.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERWERKEN

Persoonsgegevens die MijnDroomfabriek verwerkt zijn:

Je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of

omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Bankrekeningnummer

 

JONGEREN ONDER 16 JAAR

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via rian@mijndroomfabriek.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

DOEL EN GRONDSLAG

MijnDroomfabriek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling.

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of marketingdoeleinden.

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

– Om goederen en diensten bij je af te leveren.

 

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

MijnDroomfabriek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MijnDroomfabriek) tussen zit.

 

DUUR BEWAREN PERSOONSGEGEVENS

MijnDroomfabriek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

(Categorie) persoonsgegevens

Bewaartermijn

Reden

Voornaam en Achternaam

7 jaar

Wettelijke termijn belastingdienst

Adres

7 jaar

Wettelijke termijn belastingdienst

Telefoonnummer

7 jaar

Wettelijke termijn belastingdienst

Bankgegevens

7 jaar

Wettelijke termijn belastingdienst

Emailadres

7 jaar

Wettelijke termijn belastingdienst

Bedrijfsgegevens

7 jaar

Wettelijke termijn belastingdienst

E-mailadres t.b.v. nieuwsbrief/marketing

Zolang klant aangemeld is voor nieuwsbrief

Om nieuwsbrief te kunnen versturen

Inloggegevens provider en WordPress

Gedurende de opdracht, worden verwijderd 4 weken na oplevering

Om in te kunnen loggen en de website voor de klant te kunnen maken. Stopt bij laatste aanpassingen na 4 weken.
Klant wordt geadviseerd de wachtwoorden aan te passen.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

MijnDroomfabriek verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

COOKIES, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MijnDroomfabriek gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MijnDroomfabriek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar rian@mijndroomfabriek.com.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

KLACHT

Als je een klacht heb, meld het dan eerst aan rian@mijndroomfabriek.com. We kunnen dan samen kijken hoe we de klacht op kunnen lossen.

MijnDroomfabriek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

MISBRUIK

MijnDroomfabriek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Rian via rian@mijndroomfabriek.com.

 

 

Beesel, 26 mei 2020

Rian Crins